Voorwaarden en Reglement


Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden voldaan  moet worden om de vergoedingen aan te vragen

 

Voorwaarden


 1. De stagebieder betaalt de werkgeversbijdrage aan SSFH en heeft geen achterstand in betaling.

   

 2. De stagiair volgt een stage in het kader van een erkende beroepsopleiding.

   

 3. De stagiair heeft de schriftelijke stageovereenkomst met de stagebieder afgesloten. Let op: dit is een verplicht format! Wanneer deze niet gebruikt wordt, wordt de aanvraag niet goedgekeurd. De stagebieder bewaart deze overeenkomst zeven jaar als bewijsstuk. Steeksproefgewijs wordt deze opgevraagd om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan.

   

 4. De naam van de stagebieder en stagiair zijn opgenomen in de stageovereenkomst;

   

Let op termijn indienen:
De stagebieder dient voor de regelingen BOL, HBO en Derde leerweg overig, de aanvraag voor de vergoedingen uiterlijk vier maanden na afloop van de stage ingediend te hebben in de portal.

De stagebieder dient voor de regelingen BBL Regulier, BBL zij-instromer/herintreder en Derde leerweg zij-instromer/herintreder, de aanvraag voor de vergoedingen uiterlijk vier maanden na startdatum stage ingediend te hebben in de portal.

Is in de administratie uw PFZW nummer niet bekend of is deze anders?


 • U bent per 1 januari 2024 (of later) een praktijk gestart. U krijgt daarom van PFZW een nieuw nummer. Nieuwe praktijken kunnen pas gebruik maken van de subsidies van SSFH als zij bijdragen aan SSFH. Mits u voldoende personeel heeft ontvangt u van SSFH vanzelf medio 2025 een factuur. Vanaf dan kunt u gebruik maken van de vergoedingen van SSFH. Wilt u nu al gebruik maken van de vergoedingen van SSFH: doe dan een tussentijdse bijdrage conform de voorwaarden in de cao SSFH. U kunt hiervoor dit formulier invullen en sturen naar info@SSFH.nl 

 • Uw praktijk is overgenomen of uw praktijk is gefuseerd met een andere praktijk na 1 januari 2024. U krijgt daarom van PFZW een nieuw nummer. Heeft u wel bijgedragen aan SSFH, maar heeft u intussen een nieuw PFZW nummer? Gebruikt u in dat geval uw oude PFZW nummer zoals op 31 december 2023 bekend was. Dit nummer is ook bij ons bekend.

 • U had geen personeel in dienst en nu wel, u ontvangt in 2025 een factuur van SSFH.
.
 • Kloppen uw gegevens niet, meld u dan via de pensioendesk van PFZW, hier heeft u een eigen inlog voor. Dit verloopt niet via SSFH.

   

Download hier het volledige reglement