Informatie vergoedingen


Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom hier alle praktische informatie:

  • de hoogte van de vergoedingen
  • de gevraagde gegevens voor het aanmaken van een account en het aanvragen van de vergoedingen en het format van de verplichte stageovereenkomst.

 

Doel vergoedingen


Met deze twee vergoedingen wil SSFH stimuleren dat er meer stageplaatsen komen. Een stageplaats is onmisbaar voor aankomende werknemers die nog een opleiding volgen. De sector groeit. Goed opgeleid ondersteunend personeel is hard nodig om alle taken uit te voeren.

AVG


Verwerkersovereenkomst niet nodig bij SSFH- Vergoedingen
(stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleiding)

Eén van de vragen die wij krijgen sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ingegaan, is of je als aanvrager een vergoeding bij SSFH een verwerkersovereenkomst met het fonds moet afsluiten vanwege het verstrekken van persoonsgegevens. Dit is echter niet nodig.

De hoogte van vergoeding

De hoogte van de vergoedingen is afhankelijk van de periode waarin stage is gelopen. De stageperiode staat in de stageovereenkomst. Aanvragen kunnen worden ingediend uiterlijk vier maanden na afloop van de stage. 

Vanaf 1 januari 2024:

Vergoeding Praktijkbegeleiding:
  • € 200 per maand in het eerste leerjaar, € 100 per maand in het tweede en derde leerjaar voor stages gelijk aan of meer dan 15,0 uren per werkweek
  • € 140 per maand in het eerste leerjaar, € 70 per maand in het tweede en derde leerjaar voor stages minder dan 15,0 uren per werkweek 

Stagevergoeding:

  • € 150 per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15,0 uren per werkweek
  • € 100 per maand voor stages minder dan 15,0 uren per werkweek

Gevraagde gegevens

Voor het indienen van een aanvraag zijn een aantal gegevens nodig. Lees welke gegevens ingevoerd moeten worden om een account aan te maken en een aanvraag in te dienen.

Per stagebieder kan maar één contactpersoon ingevoerd worden. Deze contactpersoon krijgt de inloggegevens en ontvangt de mailberichten die vanuit de portal verstuurd worden.

 

Uitbetaling vergoeding

Een goedgekeurde aanvraag wordt door SSFH binnen twee maanden aan de stagebieder uitbetaald. Het bedrag wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer dat is vermeld bij uw accountgegevens.

Download hier de verplichte stage-overeenkomst