Log in

We wijzen u graag op het volgende:

Gevraagde gegevens

Voor het indienen van een aanvraag zijn een aantal gegevens nodig. Lees welke gegevens ingevoerd moeten worden om een account aan te maken en een aanvraag in te dienen.

Per stagebieder kan maar één contactpersoon ingevoerd worden. Deze contactpersoon krijgt de inloggegevens en ontvangt de mailberichten die vanuit de portal verstuurd worden.

Maak bij het indienen van de aanvraag gebruik van de verplichte stageovereenkomst van SSFH.